Αίτηση Εγγραφής

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τα στοιχεία της ακόλουθης φόρμας και επιλέξτε το σύνδεσμο υποβολή.

Απαραίτητα έγγραφα/προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης για εγγραφή στην ΕΛΕΣΥΘ*:

1. Συμπληρωμένη η παρούσα Αίτηση
2. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών
3. Πιστοποιητικό συμπληρωματικών σπουδών εφόσον χρειάζονται
4. Βεβαίωση από φορέα ολοκλήρωσης  της εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία 
Η ελάχιστη συνολική διάρκεια του Προγράμματος Εξειδίκευσης είναι 1400 ώρες σε 4 χρόνια και περιλαμβάνει Θεωρίες περί Συστημάτων, Εργαστήρια, Πρακτική Άσκηση, Εποπτεία και Προσωπική θεραπεία. Ακολουθούνται τα κριτήρια EFTA και ΕΑΡ.

5. Βεβαίωση από φορέα ή πρόσωπο Εποπτείας
Εποπτεία πέραν της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στη Συστημική θεραπεία από επόπτη της εγκρίσεως του Κέντρου Εκπαίδευσης, για τουλάχιστον 1 χρόνο.

6. Βεβαίωση από θεραπευτή (ή θεραπευτικό κέντρο) για είδος και διάρκεια προσωπικής θεραπείας
Προσωπική θεραπεία Συστημικής προσέγγισης για τουλάχιστον 3 χρόνια (300-400 ώρες).

7. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
8. Δύο Συστατικές Επιστολές 
Η μία τουλάχιστον από πρόσωπο εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου.


Τα έγγραφα αυτά κατατίθενται στη διεύθυνση της ΕΛΕΣΥΘ: Δεινοκράτους 93, 115 21 Αθήνα (προσωπικά ή με κανονικό ταχυδρομείο και όχι συστημένο, διότι η παραλαβή του είναι πολύ δύσκολη). Όταν λάβετε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΣΥΘ την απαντητική επιστολή ότι η «αίτησή σας έγινε αποδεκτή», για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας χρειάζονται τα εξής :

9. Να καταθέσετε το Δικαίωμα Εγγραφής (30 Ευρώ) καθώς και την Ετήσια Συνδρομή (50 Ευρώ) για το τρέχον έτος στην Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογ. 6017-101221-409 ή στην ALPHA BANK Αρ.Λογ. 299 002 002 002458 καθώς επίσης να στείλετε στο e-mail: elesyth@otenet.gr (υπόψην Ειρήνης Σιδέρη, ταμία της ΕΛΕΣΥΘ), αντίγραφο της εντολής είσπραξης της Τράπεζας με συνημμένο δικό σας σημείωμα, όπου αναγράφεται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail σας.

10. Να συμπληρώσετε τo έντυπo που λαμβάνετε μαζί με την απαντητική επιστολή: Α) Στοιχεία Μελών για εμφάνιση στον Κατάλογο Μελών Β) Εξουσιοδότηση για τη χρήση Προσωπικών Στοιχείων στον κατάλογο μελών και στην ιστοσελίδα ΕΛΕΣΥΘ. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, θα λάβετε από το Διοικητικό Συμβούλιο επιστολή που σας καλωσορίζει ως μέλος της ΕΛΕΣΥΘ.

Στοιχεία Αιτούντος

Διέυθυνση Επικοινωνίας με ΕΛΕΣΥΘ

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία

Εποπτεία στην συστημική θεραπεία

Εμπειρία

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ από 2 πρόσωπα

Συμμετοχή

Δεινοκράτους 93 - Αθήνα 115 21
Τηλ. 6970095222 Fax 210-9813208
e-mail:elesyth@otenet.gr